Arbejdsskadesforsikring

Arbejdsskadesforsikring

Med Forsikringsportalen er det blevet nemmere at sætte jeres virksomheds forsikringer i udbud. Udfyldt blot en simpel formular og lad flere selskaber kæmpe om jeres forsikringer.

 • Gratis
 • Nemt
 • Uden forpligtigelser

Lovpligtig Arbejdsskadesforsikring

En arbejdsskadesforsikring dækker alle ansatte i virksomheden. Den dækker dig og dine medarbejdere hvis I kommer til skade i arbejdstiden, og du du bliver som arbejdsgiver derfor afholdt for denne risiko. Det er en lovpligtig forsikring, hvilket betyder at du som arbejdsgiver skal tegne forsikringen. Det er vigtigt at forsikring omfatter alle medarbejdere, deltids- såvel som fuldtidsansatte.

Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

Forsikringen dækker de skader en medarbejder kan forvolde sig i forbindelse med sit arbejde. Det kan være alt ligefra at få en finger i klemme i en dørkarm, til sygdomme medarbejdere har erhvervet sig i forbindelse sit arbejde.

Dækningen kan blandt andet indebære:                                                                      

 • Behandlingsudgifter til medicin, genoptræning mm.
 • Erstatning ved tabt erhvervsevne
 • Erstatning ved varige men
 • Godtgørelse til efterladte

Hvem skal forsikres?

 • Alle ansatte. Uanset om den ansatte er lønnet, ulønnet eller deltidsansat. Man er også forpligtet til at forsikre midlertidigt ansatte.
 • Direktører. Er selskabet et ApS eller et A/S er man som virksomhed også forpligtet til at forsikre disse.

Hvem skal ikke forsikres?

 • Selvstændig erhvervsdrivende. Er du selvstændig erhvervsdrivende har du ikke pligt til at tegne en arbejdsskadesforsikring.
 • Ejere i I/S og K/S. Ejere af disse typer selskaber har ikke pligt til at tegne en arbejdsskadesforsikring.
 • Personer ved arbejde i privat husholdning. Har du ansate i husholdningen, eller i anden privat henseende, mindre end 400 timer om året, er du ikke forpligtet til at tegne en arbejdsskadesforsikring. Der gælder dog andre regler for au pair anstte, som kræver en bestemt forsikring.

Skulle du være i tvivl om dækningen og hvad dine behov er, så udfyld vores formular og få en gratis og uforpligtende forsikringsgennemgang for din virksomhed.

go to top