Betingelser for Forsikringsportalen.dk Erhverv


1. Beskrivelse af Forsikringsportalen.dk


”Forsikringsportalen.dk” (Forsikringsportalen ApS, CVR-nr. 34083118) er en online baseret tjeneste der tilbyder privatpersoner og virksomheder let, hurtigt og nemt at få tilbud på forsikringer, fra op til 3 forsikringsselskaber / forsikringsmæglere. Forsikringsportalen.dk formidler kontakten gratis for Brugeren.

2. Aktørbeskrivelse


”Brugeren” er den aktør, der ønsker en forsikring, tjenesteydelse eller produkt, og via Forsikringsportalen.dk ønsker tilbud på en relevant ydelse. Brugeren kan både være en privatperson, repræsentere en forening eller en virksomhed.

Forsikringsportalen.dk er formidleren, og deltager ikke som part i de aftaler der indgås imellem brugeren og Leverandøren, men skaber blot kontakten.

”Leverandøren” er den aktør der tilbyder forsikringer eller andre serviceydelser til Brugeren. En Leverandør kan således være et forsikringsselskab, forsikringsmægler eller anden relevant aktør der tilbyder de ydelser eller produkter Brugeren har ønsket et tilbud på via Forsikringsportalen.dk. Aftaler om indgåelse af forsikringsforhold sker direkte imellem Brugeren og Leverandøren. Aftalen indgås på dansk.

3. Aftalens indgåelse med Forsikringsportalen.dk


For at kunne benytte Forsikringsportalen.dk’s serviceydelse, skal Brugeren aktivt acceptere nærværende betingelser. Betingelserne skal accepteres af Brugeren i forbindelse med afgivelse af en forsikringsforespørgsel i feltet ”Forsikringsportalen.dk’s betingelser” ved at markere ”Jeg accepterer”.

Efter Brugeren har accepteret Forsikringsportalen.dk’s betingelser, anses aftalen for at være indgået, og begge parter er bundet af betingelserne. 


4. Brugerens vilkår


Brugeren er ikke forpligtiget til at købe eller acceptere de tilbud, forsikringsselskaberne tilbyder.

Når Brugeren har sendt en forespørgsel til Forsikringsportalen.dk, modtager Brugeren en mail/sms bekræftelse på de modtagne informationer. Brugeren giver tilladelse til at blive kontaktet af op til 3 Leverandører pr. telefon. Det er Brugerens eget ansvar at sikre, at de afgivne informationer er korrekte.
 
Forsikringsportalen.dk har ret til at kontakte Brugeren pr. telefon og/eller e-mail, for at sikre at ydelsens kvalitet og omfang forløber som forventet, samt opfølgning på det givne tilbud fra Leverandøren. Dette gør vi for at sikre, at forløbet sker gnidningsfrit og alt fungerer efter hensigten. 


Efter accept fra Brugeren, gemmes Brugerens kontaktoplysninger til fremsendelse af nyhedsbreve (såfremt Brugeren har accepteret dette gennem tilmeldelsen hertil via Forsikringsportalen.dk’s hjemmeside), sms m.v. Nyhedsbreve og markedsføring kan til hver en tid frameldes. Forsikringsportalen.dk videregiver ikke en Brugers personoplysninger til andre end de Leverandører, der er relevante for opgaven. Personrensede data kan i vist omfang benyttes til at udarbejde statistik, men disse vil ikke indeholde nogen form for personfølsomme persondata. (f.eks. antal produkter, postnummer, alder m.v.) 
Forsikringsportalen.dk kan ikke garantere at Brugeren modtager tilbud fra Leverandører, da Leverandørerne ikke er forpligtiget til at afgive tilbud til Brugeren via. Forsikringsportalen.dk. Således kan de i nogle tilfælde forekomme, at Forsikingsportalen.dk ikke vil kunne formidle et tilbud til Brugeren, eller færre end de 3 tilbud vi altid stræber efter. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til kundeservice@forsikringsportalen.dk.

5. Fortrydelsesret


Når Brugeren indsender en forespørgsel via Forsikringsportalen.dk, videresendes de givne informationer umiddelbart videre til Leverandørerne (op til 3). I det øjeblik at Brugeren indsender sine informationer og har accepteret betingelserne, kan Forsikringsportalen ikke tilbagekalde (eller pålægges) at informationerne hos Leverandørerne (forsikringsselskaberne) tilbagekaldes. 
I forbindelse med sletning af data, fremsendes en notikation til samarbejdspartnere der har modtaget informationer fra forespørgslen, om at Brugeren har bedt om at få sine data slettet. 

6. Reklamation


Er der fejl i det du modtager fra Forsikringsportalen.dk eller modtager du ikke noget fra os, kan du henvende dig på kundeservice@forsikringsportalen.dk.

7. Regler for Brugers indhentning, og accept af tilbud


En forespørgsel af forsikringstilbud skal altid have en reel hensigt i forhold til at modtage et tilbud på Brugerens forsikringer. Det er således ikke tilladt som konkurrent at benytte Forsikringsportalens funktionalitet i forhold til at teste funktionalitet eller priser. 
En Bruger er ikke forpligtiget til at benytte Leverandørernes tilbud. Aftaler om indgåelse af forsikringsforhold sker i henhold til gældende lovgivning mellem Brugeren og Leverandøren, og er således uvedkommende for Forsikringsportalen. Såfremt en part ikke overholder sin aftale opfordres det at tage kontakt til Forsikringsportalen.

8. Forsikringsportalens.dk’s rettigheder og forpligtigelser


Forsikringsportalen.dk formidler kun kontakten mellem Brugeren og Leverandører, og sælger således ikke ydelser eller produkter til Brugeren. Når Brugeren har givet sine informationer til Forsikringsportalen.dk videresendes informationerne videre til de respektive selskaber der ønsker at tilbyde sine ydelser. Det er Brugerens eget ansvar at opgivne oplysninger er korrekte, og Forsikringsportalen.dk påtager sig intet ansvar om rigtigheden af oplysninger der indsendes som f.eks. e-mail, telefonnummer, skadeshistorik m.v. og/eller at et accepteret tilbud fra en Leverandør indeholder de ønskede dækninger.
Forsikringsportalen.dk indestår ikke for rigtigheden af Leverandørens oplysninger og/eller tilbud til Brugeren, og er således uden ansvar for disse, ligesom Forsikringsportalen.dk heller ikke er ansvarlig for, at Leverandøren sender tilbud til Brugeren inden de i pkt. 9 anførte frister.   
 
Forsikringsportalen.dk kan ikke garantere at der findes et match mellem Brugerens ønsker og forsikringsselskabernes afgivelse af tilbud. Leverandørerne er således ikke forpligtiget til aktivt at komme med et forsikringstilbud, til Brugere der ikke matcher Leverandørernes udbud (f.eks. forsikringstype eller geografisk dækning m.v.).

9. Leverandørens rettigheder og forpligtigelser


Ønsker en Leverandør at byde ind på et tilbud, videresendes forespørgslen direkte til Leverandøren, og denne vil tage kontakt til Brugeren inden for 3 hverdage, medmindre andet er angivet. 

Leverandører er dog ikke forpligtet til at komme med et tilbud (F.eks. hvis de ikke fører det pågældende produkt som Brugeren efterspørger). Således videresendes kun forespørgsler der er relevant for Leverandører.

10. Data


Da forsikringspriser baserer sig på en lang række informationer, har Forsikringsportalen.dk behov for at Brugeren afgiver både personlige (privatperson) oplysninger og prisrelaterede informationer som f.eks. Personoplysinger / Virksomhedsoplysninger. Forsikringsoplysninger i forhold til ønskede forsikring F.eks. informationer om bil, hjem, rejsefrekvens, tidligere skader, type af beskæftigelse m.v.

Vi opsamler ikke kreditkortoplysninger eller bankoplysninger

Vi foretager registreringen af personoplysninger med det formål, at kunne levere de informationer som de respektive forsikringsselskaber har brug for i forhold til at kunne give dig som Bruger den rigtige pris, dækning og produkter du ønsker tilbud på.

Opsamling af personoplysninger foretages over en 256 bit krypteret forbindelse når du afgiver dine informationer. Personoplysningerne registreres hos Forsikringsportalen.dk ApS i henhold til persondataloven og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren, udviklere og medarbejderne i Forsikringsportalen.dk ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. I forhold til de informationer der videresendes, så vil de respektive forsikringsselskaber der modtager din forespørgsel ligeledes kunne læse dine informationer for at give dig en pris og et tilbud.

Den dataansvarlige på Forsikringsportalen.dk er Forsikringsportalen.dk. 

Vi opbevarer alle kundedata på Amazon Webservices, men transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Når en Bruger afgiver oplysninger til Forsikringsportalen.dk, skal Brugeren acceptere vores brugerbetingelser, dette sker i slutningen af bestillingsformularen når Brugeren ønsker at afgive et forsikringstilbud.
For at kunne formidle tilbud til Leverandørerne (herefter forsikringsselskaber og mæglere), giver Brugeren accept til at videregive oplysninger, til op til 3 Leverandører. Forsikringsportalen.dk giver ikke Leverandørerne tilladelse til at benytte de personlige oplysninger til markedsføring uden Brugerens egen accept. (f.eks. nyhedsmails fra andre end Forsikringsportalen.dk)
Ønsker Brugeren at slette sine informationer hos Forsikringsportalen.dk kan dette ske ved at logge ind på ”min-Side” og benytte funktionen slet mine data. Herefter vil Forsikikringsportalen slette alle personidentificerbare data vedrørende forespørgselen, inden for 30 dage. Dette gælder ligeledes også tidligere indhentede tilbud via den samme e-mail adresse. 

Alternativt kan Brugeren henvende sig til kundeservice@forsikringsportalen.dk for sletning af data.

Som registreret hos Forsikringsportalen.dk v. I Convert ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Forsikringsportalen.dk v. I Convert ApS via e-mail kundeservice@forsikringsportalen.dk.

11. Rettigheder


Alt publiceret materiale, logo og billeder på Forsikringsportalen.dk tilhører Forsikringsportalen ApS ved I Convert ApS. Det er ikke tilladt at benytte eller kopiere funktionalitet eller indhold uden skriftlig accept fra Forsikringsportalen.dk

12. Ansvarsfraskrivelse


Forsikringsportalen.dk formidler blot kontakt mellem en Bruger og en Leverandør (forsikringsselskab). Forsikringsportalen.dk indgår ikke som en del af en eventuel aftale imellem Brugeren og Leverandøren. Forsikringsportalen.dk indestår ikke for rigtigheden af oplysninger givet af henholdsvis Brugeren og Leverandøren til den anden part (henholdsvis Leverandøren og Brugeren), herunder heller ikke for oplysninger som formidles gennem Forsikringsportalen.dk, hvorfor Forsikringsportalen.dk således er uden ansvar for disse oplysninger.
Forsikringsportalen.dk kan således ikke under nogen omstændigheder drages til ansvar i forbindelse med eventuelle uoverensstemmelser imellem Brugeren eller Leverandøren. Dækninger og levering af ydelser/forsikringer eller produkter sker således kun imellem Brugeren og Leverandøren. Forsikringsportalen.dk kan ikke drages til anvar for økonomiske tab for Brugeren eller Leverandøren i forbindelse mellem parternes indgåede aftale.

Virksomheden Forsikringsportalen ApS, ansatte og udviklere kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl eller fejlagtige informationer på eller formidlet gennem hjemmesiden Forsikringsportalen.dk. Vores råd er kun vejledende og Brugeren bør være opmærksom på sine egne forsikringsforhold og behov, før der tages en eventuel beslutning om at skifte forsikringsdækning eller forsikringsselskab.

Opstår der fejl, eller Finder du en faktuel fejl, må du meget gerne kontakte os på kundeservice@forsikringsportalen.dk så vi kan rette fejlen hurtigst muligt.

Forsikringsportalen.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Forsikringsportalen.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Forsikringsportalen.dk er ikke erstatningspligtig i forhold til forhold der skyldes: IT nedbrud, svigtende adgang til data, og/eller ødelæggelse af data i vores systemer der skyldes en af følgende begivenheder (uagtet at løsningen drives af Forsikringsportalen.dk selv); Terror, hærværk, Strømsvigt, computer virus og/eller hacking, uroligheder, sabotage, naturkatastrofer eller force majeur, lockout, strejke, blokade eller boykot. Betingelserne gælder også i forhold til dele af funktionaliteterne berøres af dette, og uden for Forsikringsportalen.dk’s kontrol.

13. Lovvalg og værneting


Denne aftale er underlagt dansk ret.
Såfremt Brugeren og Forsikringsportalen.dk bliver uenige om forståelsen af denne aftale eller dens gyldighed, eller Brugeren søger at rejse krav mod Forsikringsportalen.dk, skal denne tvist løses ved de almindelige danske domstole med Københavns Byret som første instans. 

go to top