Forsikringer

Driftstabsforsikring

Forsikring vil typisk erstatte det tab, man som virksomhed kan have, ved følge af nedgang i omsætningen efter en skade. Skaderne kan varriere fra selskab til selskab, men vil oftes være skader som fx.: Brand, eksplosion, indbrud, hærværk, storm, skybrud mm.

Transportforsikring

Skal du i din virksomhed have fragtet gods fra a til b, både i større eller mindre grad, er det en rigtig god ide at have en trasnportforsikring. Den vil nemlig dække hele fragten i tilfælde af en skade, og ikke kun den begrænsede del fragtfører hæfter for.

Bestyrelsesansvarsforsikring

Et bestyrelsesmedlem kan i visse situationer, komme til hæfte med deres personlige formue, i tilfælde af et erstatningsansvar overfor en kreditorer. En bestyrelsesansvarsforsikring vil dække et lønnet såvel som ulønnet bestyrelsesmedlems erstatningsansvar.

Produkt- og erhvervsansvarsforsikring

Forsikringen er en kombineret forsikring som typisk vil dække skader i forbindelse med virksomhedens arbejde. Den vil dække både tingskader og personskader, og sikre virksomheden ved krav fra både kunder og medarbejdere.

Få 3 tilbud på dine erhvervsforsikringer

Udfyld vores formular

Rådgiverforsikring

Arbejder jeres virksomhed med ekstern rådgivning, vil det være en rigtig god idé at have en rådgiverforsikring. Du har nemlig som rådgiver et ansvar, hvis du har lavet rådgivning der vil kunne føre til økonomiske tab. Forsikring vil dække de omkostninger der kan komme ved jeres rådgiveransvar

Trailerforsikring

En trailerforsikring vil dække virksomhedens trailere eller anden form anhængere. Der er udelukkende behov for en kaskoforsikring til traileren, da ansvarsforsikring vil være dækket under køretøjets forsikring.  Forsikringen vil typisk dække skader som tyveri, herværk brand og færdselsuheld.

Bygningsforsikring

Ejer jeres virksomhed erhvervsejendomme eller andre typer bygninger, vil det være en rigtig god idé at tegne en bygningsforsikring, som fx vil dække tabet i tilfælde af brand. De fleste forsikringsselskaber vil kunne tilpasse bygningsforsikringen lige netop til jeres behov.

Lovpligtig arbejdsskadesforsikring

En arbejdsskadesforsikring dækker alle ansatte i virksomheden. Den dækker dig og dine medarbejdere hvis I kommer til skade i arbejdstiden, og du du bliver som arbejdsgiver derfor afholdt for denne risiko. Det er en lovpligtig forsikring, hvilket betyder at du som arbejdsgiver skal tegne forsikringen.

Få 3 tilbud på dine erhvervsforsikringer

Udfyld vores formular

Hacker & Netbank forsikring

I de seneste år har der været et stigende antal hackerangreb og indbrud i specielt virksomheders netbankskonti. Her kan en hacker- & netbankforsikring hjælpe med at reducere virksomhedens risiko - for der kan blive tale om store økonomiske tab, hvis man er udefor et hackerangreb. 

Forsikring af foreninger og boligforeninger

Såfremt at din forening eller boligforening skal forsikres erhvervsmæssigt, så skal du sikre dig, at I får den rette bygningsforsikring. Som oftest vil dækningen af jeres forening eller boligforening indebære brand og kortslutning, vand og storm samt de mest gængse behov for retshjælp samt genhusning af beboere.

Forsikring af løsøre og/eller arbejdsudstyr

Som erhvervsdrivende er løsøreforsikring typisk en del af den grundpakke man skal have som virksomhed. Løsøreforsikringen er en erhvervsforsikring som dækker virksomhedens værdigenstande såfremt uheldet måtte være ude. Dette inkluderer blandt andre dækning mod tyveri, brande og vandskader.

Landbrugsforsikring

Driver du større eller mindre landbrug har du et ansvar for at sikre dig, at du er godt dækket ind hvis uheldet skulle være ude. Derfor er det vigtigt, at du har sørget for en god dækning af ejendomme, udstyr og maskiner, dine ansatte – og ikke mindst dig selv.

Få 3 tilbud på dine erhvervsforsikringer

Udfyld vores formular

Køretøjsforsikring

Ligesom at det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring til sit køretøj på privatmarkedet, gælder dette også for erhvervskøretøjer. Der skelnes stadig mellem ansvarforsikringer og kaskoforsikringer, som begge dækker forskelligt og i forskellig grad.

Person ulykkesforsikring

Men en ulykkesforsikring sikrer du dine medarbejdere ved en ulykke. De fleste virksomheder vil kunne tilpasse ulykkesforsikringen til netop jeres virksomhed. Men det kan fx være dækning ved varrige mén, forskellige typer behandlinger hos kiropraktorer, fysioterapeuter eller lignende.

Rejseforsikringer til erhverv

Har du rejsende medarbejdere, er det en god idé at forsikre dem under deres rejser i forbindelse med arbejdet. Skulle uheldet være ude, vil forsikringen friholde din virksomhed for de omkostninger der er forbundet med at assistere medarbejderen ved fx akut hjemsendelse eller lignende.

Sundhedsforsikring Virksomhed

Det kan have stor indflydelse på virksomheden, hvis du eller dine medarbejdere er sygemeldt i en længere periode eller skal vente på behandling. Ved at tegne en sundhedsforsikring kan dine medarbejdere blandt andet få psykologhjælp, behandlings hos kiropraktorer, fysioterapeuter eller lignende.