Arbejdsskadesforsikring

Rådgiverforsikring

Med Forsikringsportalen er det blevet nemmere at sætte jeres virksomheds forsikringer i udbud. Udfyldt blot en simpel formular og lad flere selskaber kæmpe om jeres forsikringer.

  • Gratis
  • Nemt
  • Uden forpligtigelser

Rådgiverforsikring

Arbejder jeres virksomhed med ekstern rådgivning, vil det være en rigtig god idé at have en rådgiverforsikring. Du har nemlig som rådgiver et ansvar, hvis du har lavet rådgivning der vil kunne føre til økonomiske tab. Forsikring vil dække de omkostninger der kan komme ved jeres rådgiveransvar

Har jeg brug for rådgiverforsikring?

Hvis du yder rådgivning så er svaret som oftest JA. Der kan dog være områder, som har et større behov for en rådgiverforsikring end andre. Et par af disse brancher er som følger:

  • Finansiel rådgivning
  • Rådgivning i forbindelse med revision
  • Advokatbranchen

Det er kun et kort udsnit af brancher som har stor gavn af forsikringstypen. Som rådgiver og konsulent kan du komme ud for sager, hvor du også påtager dig et erstatningsansvar. Her er det utroligt vigtigt at huske på, at du dækkes af din rådgiverforsikring, så du hurtigt kan komme videre med dit virke og din dagligdag.

go to top